Centrum obnovy pamiatok Rožňava

V minulosti sa zakladajúci členovia združenia Ing. Attila Kelecsényi, Arpád Görgey, Mgr. Michal Drengubiak a Vladimír Polóny venovali obnove a zveľaďovaniu verejného priestranstva a kultúrnych pamiatok samostatne. Raz na jednej spoločnej akcii vznikla myšlienka založenia občianskeho združenia. To sa im podarilo a vzniklo CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA, ktorého cieľom je obnova a rekonštrukcia pamiatok, zvyšovanie povedomia širokej a odbornej verejnosti v oblasti ochrany a obnovy pamiatok, zbierok, starožitností a tradícií a podpora cestovného ruchu.

Pri napĺňaní tohto cieľa združenie rozširuje informácie a osvetu v spomenutých oblastiach najmä prostredníctvom internetu, tlačených a iných médií. Taktiež poskytuje poradenskú a vzdelávaciu činnosť. Organizuje aktivity a podujatia na napĺňanie cieľov zamerané na zlepšenie stavu pamiatkových alebo inak historicky cenných objektov alebo ich súborov.

Členovia sa pravidelne zapájajú do akcie a sú spoluorganizátorom čistenia koryta miestneho potoka Drázus, čistenia parkov a verejných priestranstiev. V rámci participatívneho rozpočtu mesta Rožňava sa im podarilo zveľadiť vchod do historickej strážnej veže aj s výmenou vstupných dverí. Taktiež v strážnej veži obnovili informačné tabule, na ktorých sa nachádzajú historické informácie o meste a strážnej veži.

V rámci občianskeho aktivizmu s priateľmi pod vedením Arpáda Görgeya realizujú už 6 rokov obnovu a rekonštrukciu Kalvárie v Rožňave, ktorá sa vďaka tomu stala vyhľadávaným turistickým miestom. Došlo k vyčisteniu celého areálu a bola zreštaurovaná celá krížová cesta. Toto miesto začali navštevovať turisti z celého Slovenska, ale aj iných krajín.

Vďaka nadácii Tesco, kde sa v hlasovaní umiestnili na druhom mieste mohli vyrobiť informačný panel, ktorého informácie prevedú návštevníkov Kalvárie jej históriou v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Taktiež vďaka tejto podpore pribudli nové smerové tabule z centra mesta až ku Kalvárii.

Združenie má rozpracovaných niekoľko projektov, v schvaľovacej časti, ale aj vo forme realizácie. Medzi najvýznamnejšie pre rok 2022 bude výstavba zaniknutej kaplnky, ktorá sa nachádzala pod jedným zastavením a zostali po nej len základy. Po dohode s Biskupstvom Rožňava majú prisľúbené, že po jej postavení ju oficiálne vysvätia, Biskupstvo do nej venuje sochu Panny Márie a táto kaplnka bude môcť slúžiť na obrady ako sú krstiny, alebo sobáše tak, ako to bolo v minulosti. Medzi ďalšie projekty, ktoré sa nám podarilo zrealizovať patrí vybudovanie odpočívadla pre turistov a návštevníkov Kalvárie, digitalizácia a vytvorenie virtuálnej prehliadky Kalvárie, montáž solárneho osvetlenia nad zastaveniami Kalvárie, obnova a zveľadenie vstupnej chodby v strážnej veži s odpočívadlami na schodoch.

Partneri a
podporovatelia

Sledujte nás: